สวัสดี ครับผม

นี่คือเว็บไซต์ ในกิจกรรมการเรียนการสอน วิชาคอมพิวเตอร์ ของนาย ชญานนท์ งามตา ชั้น ม.5/1 เลขที่ 2